TÜRK MÜZİĞİ SES SİSTEMİ

Türk müziğinde tam ikili aralık, küçük küçük birbirine eşit dokuz parçanın birleşmesinden meydana gelmiştir. Bu küçük parçaların her birine koma adı verilir. Örneğin bir telin do sesini alacağımız yerine parmağımızla basalım. Sonra ikinci parmağımızla re sesini alabileceğimiz bir yerine basalım. Sonra iki parmağımız arasında kalan uzaklığı ölçüp dokuza bölersek, iki parmağımız arasında kalan uzaklığın 1/9 'ini buluruz. İşte bu tam ikili aralık arasındaki her 1/9 parçaya 1 koma adı verilir.

 

 

İşte tam ses, iki ses arasında dokuz komalık uzaklık bulunan aralıklardır. Batı müziğinde yarım ses ise, iki ses arasında 4,5 komalık uzaklık olan aralıklardır. Türk müziğinde ise tabii do gamın da mi-fa, si-do aralıkları 4 komadır.

TÜRK MÜZİĞİ SİSTEMİ VE İKİLİ ARALIKLAR

Türk müziğinde herhangi bir tam ses pestten tize doğru 1. , 4. , 5. , 8. , ve 9. komalarda birer diyeze; yine tizden petse doğru 1. , 4. , 5. , 8. , ve 9. komalarda da birer bemole sahiptir. Bütün bu diyez ve bemollerin özel şekilleri vardır.

 

 

 

TÜRK MÜZİĞİNDE İKİLİ ARALIKLARIN  İSİMLENDİRİLMESİ ve DEĞİŞTİRME İŞARETLERİ

Türk müziğine özgü ikili aralıkların her birinin ismi ve harflerle gösterilen sembolleri vardır. Şimdi bunları bir cetvel halinde görelim:

 

 

Artık Türk müziğinde diyez ve bemolden söz ederken diyezin tanımında değeri kadar tizleştirir, bemolün tanımında da değeri kadar pest leştirir diyeceğiz. Bunun nedeni Türk müziğinde diyez ve bemollerin değişik koma değerlerine sahip olmasındandır. Batı müziğinde Do-re ikili aralığı tam ses olarak tanımlanıyorsa, Türk müziğinde artık bu aralığa tanini aralığı diyeceğiz ve bunu "T" harfiyle simgeleyeceğiz. Aynen mi-fa; si-do aralığına bakiye diyeceğimiz ve bunu "B" harfiyle göstereceğimiz gibi. Bu harfler tek başına ne diyezi ne de bemolü gösterir sadece iki ses arasında kaç komalık bir aralık bulunduğunu anlatır.

Türk müziğinde herhangi bir işaretle değişmemişse mi-fa, si-do aralığı dört koma (bakiye) yani "B" dir.

 

 

  • E-Bülten

  • Sözlük

  • Müzik Yayını

    154944 Ziyaretçi